27 agosto 2008

Alimento para os Olhos: Georg Flegel


Imbiß mit Doppelpokal
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Flegel_-_Imbi%C3%9F_mit_Doppelpokal.jpg

Nenhum comentário: