09 outubro 2008

Alimento para os Olhos: Lichtenstein


Roy Lichtenstein - Natureza Morta Cubista - 1974

Nenhum comentário: